Innholdsstrategi for innhold til personbrukere på nav.no

Innholdsstrategien er en plan for hvordan vi skal jobbe med innholdet på nettsidene, hvorfor vi lager innhold, og hvem som har ansvar for hvilket innhold.

NAVs innholdsstrategi på nett tar utgangspunkt i kjernemodellen og er en operasjonalisering av vedtatte strategier som berører nav.no.

På nav.no skal vi møte folk med tillit og vise frem mulighetene - vi skal være en støttespiller. Vi tar utgangspunkt i brukernes behov og situasjon, og tilrettelegger for ulike måter å tilnærme seg innholdet på.

Med innholdsstrategien ønsker vi å oppnå:

  • At brukerne enkelt og raskt finner frem og får gjort det de kom for på nettsidene
  • At innholdet er forståelig og skaper trygghet
  • At innholdet til enhver tid er oppdatert og riktig

10 bud for innhold til personbrukere

Innholdstyper

Vi opererer med innholdstyper og tilhørende malverk med funksjonell og visuell design som støtter innholdet.